MWONGOZO WA CHECHE ZA MOTO

MWONGOZO WA CHECHE ZA MOTO

MWONGOZO WA CHECHE ZA MOTO


In Kiswahili, Cheche za Moto by John Habwe (Jomo Kenyatta Foundation) will be studied as the compulsory novel, replacing Chozi La Heri by Assumpta K Matei (One Planet Publishers).


Mapambazuko ya Machweo (Mountain Top Publishers) will be the new anthology of short stories, replacing Tumbo Lisiloshiba (Longhorn Publishers).MWONGOZO WA CHOZI LA HERI(Opens in a new browser tab)
MWONGOZO WA TUMBO LISHILOSHIBA NA HADIDITHI ZINGINE
MWONGOZO WA KIGOGO NOTES(Opens in a new browser tab)
MWONGOZO WA CHOZI LA HERI NOTES(Opens in a new browser tab)
MWONGOZO WA TUMBO LISHILOSHIBA(Opens in a new browser tab)
MWONGOZO WA KIDAGAA KIMEMWOZEA(Opens in a new browser tab)
MWONGOZO WA KIGOGO(Opens in a new browser tab)
MWONGOZO WA KIGOGO NOTES(Opens in a new browser tab)
MWONGOZO WA TUMBO LISILOSHIBA NA HADITHI NYINGINE
MWONGOZO WA MAPAMBAZUKO YA MACHWEO