KISWAHILI FORM 1 2 3 4 NOTES

KISWAHILI FORM 1 2 3 4 NOTES

KISWAHILI – KIDATO CHA KWANZA

*  Kusikiliza na Kuzungumza

*  Serufi na Matumizi ya Lugha

*  Kusoma

*  Kuandika


KISWAHILI – KIDATO CHA PILI

*  Kusikiliza na Kuzungumza

*  Serufi na Matumizi ya Lugha

*  Kusoma

*  Kuandika


KIDATO CHA TATU

  • Kusikiliza na Kuzungumza – Shabaha,  Yaliyomo( Matamshi bora, Maamkizi na Mazungumso , Ufahamu wa kusikiliza,  Kusikiliza na kudadisi, Mapendekeso).
  • Serufi na Matumizi ya Lugha – Shabaha, Yaliyomo(Lugha, Aina za maneno,Ngeli za nomino, Viambishi, Nyakati na hali, Myambuliko wa vitenzi, Sentensi ya Kiswahili, Uakifishaji, Ukumbwa na Udogo, Umoja na Wingi, Mapendekezo).

 

  • Kusoma – Shabaha, Yaliyomo(Kusoma kwa sauti,Kusoma kwa ufahamu, Kusoma kwa kina, Kusoma kwa mapana, Matumizi ya maktaba, Matumizi ya kamusi,Mapendekezo)
  •  Kuandika – Shabaha, Yaliyomo (Uandishi wa Kawaida, Utungaji wa Kiuamilifu, Uandishi wa Insha, Utungaji wa Kisanii, Mapendekezo)

KIDATO CHA NNE

  • Kusikiliza na Kuzungumza – Shabaha,  Yaliyomo( Matamshi bora, Maamkizi na Mazungumso , Ufahamu wa kusikiliza,  Kusikiliza na kudadisi, Mapendekeso).
  • Serufi na Matumizi ya Lugha – Shabaha, Yaliyomo(Lugha, Aina za maneno,Ngeli za nomino, Viambishi, Nyakati na hali, Myambuliko wa vitenzi, Sentensi ya Kiswahili, Uakifishaji, Ukumbwa na Udogo, Umoja na Wingi, Mapendekezo).

 

  • Kusoma – Shabaha, Yaliyomo(Kusoma kwa sauti,Kusoma kwa ufahamu, Kusoma kwa kina, Kusoma kwa mapana, Matumizi ya maktaba, Matumizi ya kamusi,Mapendekezo)
  •  Kuandika – Shabaha, Yaliyomo (Uandishi wa Kawaida, Utungaji wa Kiuamilifu, Uandishi wa Insha, Utungaji wa Kisanii, Mapendekezo)

CLICK HERE TO DOWNLOAD NOTES